Група “Мечта” първа възрастова група – 3 год. деца 

Учители: Нели Тодорова и Донка Чернева Пом. възп. : Красимира Стоянова

 

Група “Мики Маус” втора възрастова група – 4 год. деца 

Учители: Ирена Станева и Красимира Ангелова Пом. възп. : Милена Русева

 

Група “Звездичка” втора възрастова група – 4 год. деца 

Учители: Надежда Йорданова и Галина Кънева Пом. възп. : Недка Славова

Група “Калинка” трета възрастова група – 5 год. деца 

Учители: Даниела Гигова и Лина Нейчева Пом. възп. Веска Коларова

Група “Славейче” подготвителна група – 6 год. деца 

Учители: Моника Григорова и Цветанка Костадинова Пом. възп. : Иринка Йорданова

Група “Конче вихрогонче” подготвителна група 6 г. деца

Учители: Красимирка Маринова и Ширин Якуб Пом. възпитател: Даниела Иванова

Колективът на ДГ „Дружба”, чрез постоянна работа и с помощта на ръководството на Община Шумен, Регионален инспекторат по образованието – Шумен, родители и дарители, работейки в условията на неблагоприятна икономическа среда, гарантират физическото и умственото развитие на децата в посока формиране на нагласи, знания и умения, необходими за успешно започване на училищното им образование и създаване на условия за формирането им като личности, възпитават младото поколение в родолюбив дух, традиции и национално достойнство.