На 16.11 1984 г. в кв. “Тракия” на гр.Шумен се открива ЦДГ №32 „Дружба”. Разкриват се шест групи, в които се води пълноценна учебно-възпитателна работа. Детската градина става базова към Института за детски и начални учители в гр.Шумен. Първата директорка е Пенка Ганчева.

 

От м.септември 1995г. за директор е назначена Венета Бучукова. Част от педаогическия екип повишава своята квалификация и смело започва да показва най-доброто от практиката си.

През 20-годишният период на функциониране, детската градина създава и поддържа връзки с много градини от страната. През 1997г. излиза от печат книгата „Усвояване на българския език в условията на билингвизъм” под ръководството на гл. ас. от

ШУ „ Еп. К. Преславски” – Нели Йорданова и съавтори от ЦДГ №32 „Дружба” – учителките Р. Златева, Й. Илиева, Е. Цветанова и В. Бучукова. През 2000 г. започват тренингите по Програма „Стъпка по стъпка”. Регистрират се успешни участия в регионални и национални конференции.

Важна част от цялостният възпитателен процес е работата за възпитание у децата на милосърдие и доброта. Те се запознават с идеите на БЧК, изнасят се концерти пред деца от социални домове, изпращат им се подаръци. По този повод авторски филм на градината е награден на фестивал за любителски филми в гр. Хисар.

Традиция е и да се работи по посока за формиране на естетическо възпитание у подрастващите. Традиционни са и участията на децата от детската градина в Националните театрални фестивали по приказки на Братя Грим. Дългогодишното сътрудничество с шуменския духов оркестър дава уникална възможност децата от най-ранна възраст да се запознаят и докоснат до класическата музика.

Екипът на детската градина работи много сериозно за подготовката на децата за безопасно движение по пътищата. Отбори от учителки и полицаи са печелили I и II място на републикански съзтезания по БДП. Изнасят се много открити моменти, организират се семинари и празници пред обществеността на града.

През 2000 г. със съдействието на Гражданска защита и ШУ „ Еп. К. Преславски” екипът на детската градина реализира мащабна работа с учители, родители и деца – обучение за действия при бедствия, аварии и катастрофи.

През последните години ДГ „Дружба” ориентира своята дейност към работа по проекти.

Днес детското заведение работи с общо 160 деца, разпределени в шест възрастови групи . Педагогическото и административно ръководство се осъществява от директор – Анна Георгиева. Детската градина разполага с добра материална база. За възпитанието, обучението и опазване здравето на децата се грижат:

  • Висококвалифицирани педагози
  • Медицинска сестра
  • Помощно-обслужващ персонал

Всички дейности, провеждани в ДГ „Дружба” са съобразени с възрастовите и индивидуални особености на децата и пълноценната им подготовка за училище, съгласно държавните образователни изисквания.

Днес основната цел в педагогическата дейност на ДГ „Дружба” е детската градина да се утвърди като желана от детето среда, осигуряваща условия за неговото интелектуално-личностното изграждане, за стимулиране на индивидуалните му интереси и дарования и подготовката му за обучение и живот през ХХІ век.

Тази целева насоченост успешно се реализира не само чрез задължителните планирани педагогически ситуации, но и чрез присъствието в живота на децата на различните видове изкуства. Създадени са допълнителни педагогически форми: вокална група , школа по спортни танци, школа по бойни изкуства в спортно-развлекателен стил, школа по рисуване, школа по английски език.