Група “Мечта” /клинки тук…/

Група “Мечта” първа възрастова група – 3 год. деца Учители: Нели Тодорова и Донка Чернева Пом. възп. : Красимира Стоянова

рупа “Мики Маус” /клинки тук…/

Група “Мики Маус” втора възрастова група – 4 год. деца Учители: Ирена Станева и Красимира Ангелова Пом. възп. : Милена Русева

Група “Звездичка” / кликни тук…/

Група “Звездичка” втора възрастова група – 4 год. деца Учители: Надежда Йорданова и Галина Кънева Пом. възп. : Недка Славова

Група “Калинка” /клинки тук…/

Група “Калинка” трета възрастова група -  5 год. деца Учители: Даниела Гигова и Лина Нейчева Пом. възп. Веска Коларова

Група “Славейче” / кликни тук…/

Група “Славейче” подготвителна група – 6 год. деца Учители: Моника Григорова и Цветанка Костадинова Пом. възп. : Иринка Йорданова

Група “Конче вихрогонче” / кликни тук…./

Група “Конче вихрогонче” подготвителна група 6 г. деца Учители: Красимирка Маринова и Ширин Якуб Пом. възпитател: Даниела Иванова