Програма и програмна система … / кликни тук /

Възпитателният процес се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания (…)

Материална база…./ кликни тук /

Целодневна детска градина „Дружба” разполага с подходяща за възрастта на децата материална база. (…)

Допълнителни дейности…/ кликни тук /

За развитие на индивидуалните интереси и способности на децата в ЦДГ №32”Дружба” са организирани допълнителни дейности (…)

Дневен режим…/ кликни тук /

ЦДГ №32 „Дружба” работи от понеделник до петък от 6.30 до 18.30 часа (…)