Ние се грижим за вашите деца > Ето, това сме ние … / кликни тук /

Ето, това сме ние … / кликни тук /

Директор – Анна Георгиева

Педагогически екип

Нели Тодорова

Димитричка Иванова

Павлина Атанасова

Даниела Гигова

Галина Радкова

Надежда Йорданова

Румяна Карчева

Красимирка Маринова

Магда Йорданова

Йорданка Илиева

Снежана Белчева

Красимира Ангелова


Помощник-възпитатели

Веска Коларова
Милена Русева
Даниела Иванова
Ирина Йорданова
Цонка Христова
Красимира Стоянова

Готвач и помощник-готвач

Йорданка Герчева
Теодора Дончева

Медицински специалист - Анета Събева


 

Музикален ръководител – Светла Патева

Завеждащ административна служба

Славейка Александрова