Групи в детската градина 2010-2011 > Група „Мечта” … / кликни тук /

Група „Мечта” … / кликни тук /

Група “Мечта”

Втора възрастова група

Това е една весела група, в която нито за миг няма да Ви стане скучно, ако прескочите прага й.

Те са малки сладурани -

сякаш от конкурс са тук избрани.

Пеят, смеят се, щуруват -

често правят те бели,

но когато решат – стават и добри!