Групи в детската градина 2010-2011 > Група „Конче вихрогонче” … / кликни тук /

Група „Конче вихрогонче” … / кликни тук /

Подготвителна група

Те са приятели добри,

в учение, труд и игри.

Пеят и играят задружно,

защото приятелство на всекиго е нужно!

Пазят и подреждат играчките и куклите красиви,

защото игрите с тях са им любими!