За агресията на децата > фактори, пораждащи агресия

фактори, пораждащи агресия

ФАКТОРИ, ПОРАЖДАЩИ АГРЕСИЯ :

  • Семейството и семейната среда.
  • Приятелите.
  • Телевизията и анимационните филми.
  • Компютърните игри.

СЕМЕЙСТВОТО !!! 

—  Пропуските във възпитанието и социализацията, допускани от семейството, са основен фактор за изразяване на детските поведенчески прояви.

—  Дисхармонията в семейните отношения, като цяло – отношенията между самите родители, между родители и деца, между братя и сестри.

—   Неправилната реакция на родителите при определено поведение на децата.

—  Наказанието и степента на контрол от страна на родителите.

—  Темперамента и характера на детето – избухливост, гневност, обидчивост или  резултат на особено съзряване на нервната система.

ТЕЛЕВИЗИЯТА !!!

ОГРАНИЧЕТЕ  ГЛЕДАНЕТО НА  ТЕЛЕВИЗИЯ !

Невинно изглеждащите   анимационни филмчета и

някои други така наречени

детски предавания често са изпълнени с насилие.

Ако в програмата има нещо, което не одобрявате, говорете с детето за него.

КОМПЮТЪРНИТЕ ИГРИ !!!

Често те са съпроводени с насилие.

Това води до подражание в поведението на детето.

Стига се до криво разбрано „правилно” поведение.

Стремежът да подражава взема връх.

Стига се до показност на видяно поведение.

ПРИЯТЕЛИТЕ !!!

—  Внимателно следете кои са приятелите на детето Ви!

—  Често то подражава в стремежа си за надмощие.