Групи в детската градина 2012-2013г. > Група “Славейче”

Група “Славейче”

Група “Славейче” – втора възрастова група – 4г.

Учителки: М. Йорданова и Й. Илиева

Пом. възп. : И. Йорданова

Те са малки мечтатели, те са малки изобретатели.

За втора година са в детската градина

и са една щастлива, славна дружина!