Групи в детската градина 2012-2013г. > Група “Калинка”

Група “Калинка”

Група “Калинка” – трета възрастова група – 5г.

Учителки: П. Атанасова и Д. Гигова

Пом. възп. В. Коларова

Те са славна дружина – двадесет и шестима.

За трета година са в детската градина,

където веселие и радост има.

Тя е слънчева, просторна,

всеки много я харесва.

Ей, градина чудотворна,

криеш толкова вълшебства!