Групи в детската градина 2012-2013г. > Група “Мечта”

Група “Мечта”

Група “Мечта” – трета възрастова група – 5 г.

Учителки: Н. Тодорова и С. Белчева

Пом. възп. : Кр. Вичева


Това е една весела група, в която нито за миг няма да

Ви стане скучно, ако прескочите прага й.

Те са малки сладурани -

сякаш от конкурс са тук избрани.

Пеят, смеят се, щуруват -

често правят те бели,

но когато решат – стават и добри!