Групи в детската градина 2012-2013г. > Група “Мики Маус”

Група “Мики Маус”

Група “Мики Маус” – подготвителна група – 6г.

Учителки: Д. Иванова и Кр. Ангелова

Пом. възп. : Милена Венкова


Дните се нижат неусетно. Часовете и минутите се гонят безспирно.

Кога отлетяха четири години?

Те бяха малки деца – плачеха, сърдеха се, цупеха се за щяло и нещяло.

А сега вече са големи – обичат да танцуват, да рисуват и да учат.

Е, разбира се и да щуруват!

На есен в училище ще седнат зад чина.

На детската градина “довиждане” ще кажат,

но никога не ще я забравят!