Актуално > Дневен режим…/ кликни тук /

Дневен режим…/ кликни тук /

РАБОТНО ВРЕМЕ

ДГ  „Дружба” работи от понеделник до петък

от 6.30 до 18.30 часа


7.00 – 7.30ч.- прием на децата от учителките на групата

7.30 – 8.20ч.-  дейност по избор

8.20 – 8.30ч. – утринна гимнастика


8.30 – 9.00ч.-  закуска


9.00 – 10.45ч. – задължителни ситуации по програма за съответната възрастова група


10.45 -11.20ч. – допълнителни дейности по интереси /извън ДОИ/, свободни занимания на децата

11.20 – 12.00ч. – игрова дейност, разходки

12.00 – 12.30ч. – обяд

12.30 – 15.30ч. – следобедна почивка

15.30 – 16.00ч. – следобедна закуска

16.00 – 16.30ч. – задължителни ситуации по възрастови групи

16.30 – 17.00ч. – допълнителни дейности по интереси/извън ДОИ/

17.00 – 18.00ч. – свободни занимания

18.00 – 18.30ч. – изпращане на децата