Актуално > Допълнителни дейности…/ кликни тук /

Допълнителни дейности…/ кликни тук /

За развитие на индивидуалните интереси и способности на децата в ДГ ”Дружба” са организирани допълнителни дейности, участието в които се заявява от родителите с молба в началото на всяка учебна година.

 • Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето;
 • Провеждат се съгласно ППЗНП под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст;
 • Дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност;
 • Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано;
 • Децата демонстрират успешно и със самочувствие и увереност постигнатото и усвоеното;
 • Активизират мисленето, стимулират въображението, разширяват познанията, обогатяват впечатленията, мотивират дейността.

Допълнителни дейности в ДГ ”Дружба” за учебната 2017/2018 г. :

 • Английски език

 • Ателие “Малкият художник” – ръководител Красимир Арсов

 • Спортни танци

 • Народни танци
 • Бойни изкуства в спортно-развлекателен стил

 • Вокална група – ръководител Светла Патева