За Вас, родители > Важно за Вас родители!!! … / кликни тук /

Важно за Вас родители!!! … / кликни тук /

  СКЪПИ РОДИТЕЛИ,
   За да бъде успешна нашата работа при правилното отглеждане и възпитание на детето е важно да работим заедно.
   Молим Ви, чувствайте се свободни да споделяте с нас по всяко време, когато намерите за необходимо. Споделяйте всичко, което Ви вълнува относно възпитанието на детето Ви.

   Спазвайте някои изисквания:

 • Уведомявайте учителките за състоянието на детето Ви.
 • Винаги когато вземате детето от детска градина, питайте учителя как то е прекарало деня, следете на таблото за родителите какви занимания са имали .
 • Проследявайте редовно съобщенията, които са поставени на Вашето внимание.
 • Приучвайте Вашето дете на самообслужване, то е вече голямо, може да се храни и облича само.
 • Не влизайте в пререкания с учителя пред детето си. Възраженията и забележките правете насаме.
 • Обучавайте децата на труд, показвайте им и им обяснявайте какво и как да направят.
 • Строго да се съблюдава режимът и установените правила на самообслужване.
 • Възпитавайте у детето интерес и уважение към труда и към възрастните.

“ КАК ДА ВЪЗПИТАВАМЕ ВЕЖЛИВОСТ У ДЕЦАТА”

 1. Бъдете ярък пример за вежливост един към друг .
 2. Използвайте всички случаи да упражнявате децата си в правилно поведение .
 3. Взискателността и контролът са необходими, за да изградите стереотипи в поведението на децата.
 4. Не принизявайте възпитанието до дресировка, а се опирайте на нравствените чувства на децата.
 5. Обяснявайте на децата защо трябва да постъпят така, а не иначе – например –защо трябва да чукат на вратата при влизане на чуждо място.
 6. Похвалата или осъждането на постъпките на децата са важно средство за възпитаване на вежливост.
 7. Не оставяйте в сърцето на детето следи от незаслужени обиди,които ще го направят недоверчиво към хората , в които е вярвало.
 8. Следете за своите постъпки и думи. Недейте да злословите по адрес на познати и за учители в присъствието на децата.
 9. Използвайте художествената литература за възпитаване на правилно поведение у децата.
 10. Не допускайте уговорки за изпълнението на дадена задача. Детето трябва да разбира думите: “не трябва” , “не бива “, “това е лошо”. Спокойно и твърдо повтаряйте определеното .

 

КАКВИ ПРИВИЧКИ И НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРИТЕЖАВАТ ДЕЦАТА, ЗА ДА СЕ ВЪЗПИТАВА У ТЯХ ВЕЖЛИВОСТ:

 1. Да поздравяват близки, съседи,учители,не само в дома,детската градина,но и на обществени места.
 2. Да се извиняват за причинена неприятност от тях.
 3. При обръщане с молба да казва ” Моля Ви” , да благодарят на възрастните и другарите си за оказаната им помощ.
 4. Старателно да изпълняват молбата и указанията на възрастните,да прибират играчките си и дрехите.

   Повишената отговорност на родителите за възпитанието на децата задължава взаимодействието между семейство и детска градина да бъде двустранно.
   Това налага учителите да възприемат родителите като партньори във възпитанието на децата. Важно е непрекъснато усъвършенстване на съдържанието, формите и методите на сътрудничество между градина и семейство. Ползата от това сътрудничество е многостранна – ДГ получава подкрепата на обществото, много родители със своите таланти или професии могат да са от полза за възпитателния процес в ДГ.

   Участвайки активно в живота на детската градина,  родителите възприемат детето си в социална среда, ориентирайки се в положителните и отрицателни страни на развитието му, както и това на другите деца.
 ето и няколко полезни уебсайта:

www.megamixstudio.webs.com