Актуално > Прием на деца … / кликни тук /

Прием на деца … / кликни тук /


Уважаеми родители,

за записване на  дете в детската градина са необходими следните документи:
1. Медицинско свидетелство, издадено от личен лекар;
2. Копие от Акт за раждане;
3. Заявление за приемане в детска градина;
4. Медицинска карта – нова;
5. Медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт със заразно болни;
6. Декларация за ползване на преференции при заплащане на такса.