Актуално > Материална база…./ кликни тук /

Материална база…./ кликни тук /

 Детска градина  „Дружба” разполага с подходяща за възрастта на децата материална база. Има добре озеленен двор с площадка за всяка група, което създава комфорт на децата по време на игровата им дейност на открито.

   Детската градина разполага с отделни и уютни помещения за всяка група и обновена дидактична база.