Актуално > Програма и програмна система … / кликни тук /

Програма и програмна система … / кликни тук /

   Възпитателният процес се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. Педагогическият екип работи по програма “Стъпка по стъпка”, а планирането се извършва по програмни системи:

- „Моливко” -  издателство „Слово” – подготвителна група; 

- „Приказни пътечки” – издателство”Булвест” – първа група;

- „Приятели” – издателство “Анубис” – втора и трета група.