Актуално > Програма и програмна система … / кликни тук /

Програма и програмна система … / кликни тук /

   Възпитателният процес се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка. Педагогическият екип работи по програма “Стъпка по стъпка”, а планирането се извършва по програмна система„Приказни пътечки” – издателство”Булвест”